TB Khoa.CNTP

In

Thông báo học báo cáo Chuyên đề 3 lớp L11

Cập nhật 24/04/2013 - 09:40:14 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

V/v học báo cáo chuyên đề 3 của lớp L11

Sinh viên hệ Hoàn chỉnh Đại học L11_TP và các khóa cũ học báo cáo chuyên đề 3 của Thầy Trần Kim Ngọc nội dung: “Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ chế biến thực phẩm” vào 8 giờ chủ nhật ngày 05.05.2013 tại Hội trường A .

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS