Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo về việc giảm ngày tích luỹ công tác xã hội toàn khoá cho sinh viên khoá 2018 và các khoá trở về trước

Cập nhật 10/09/2022 - 05:21:47 PM (GMT+7)

Căn cứ theo quy định về việc tổ chức thực hiện ngày công tác xã hội (CTXH) của sinh viên ban hành kèm quyết định 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 sinh viên hệ Đại học phải hoàn thành tối thiểu 15 ngày CTXH, SV hệ cao đẳng phải hoàn thành tối thiểu 10 ngày CTXH để hoàn thành các thủ tục ra trường.

Căn cứ theo tờ trình số 112/TTr-CTSV về việc đề nghị giảm số ngày CTXH cho sinh viên khoá D18 và các khoá trở về trước của Phòng Công tác Sinh viên;

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên khoá D18 và sinh viên các khoá trở về trước số ngày CTXH tích luỹ trong toàn khoá học được giảm, cụ thể như sau:

  • Hệ đại học: Số ngày CTXH tích luỹ toàn khoá 15 ngày giảm còn 10 ngày.
  • Hệ cao đẳng: Số ngày CTXH tích luỹ toàn khoá 10 ngày giảm còn 7 ngày.

Sinh viên các  khoá xem danh sách cụ thể số ngày đã tích luỹ trong link bên dưới:

https://bit.ly/DANH_SACH_TONG_HOP_NGAY_CTXH_CAC_KHOA

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật