Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả dự kiến tổng hợp ngày Công tác xã hội của sinh viên hệ Đại học khóa 2016 và Cao đẳng khóa 2017

Cập nhật 31/07/2020 - 10:10:39 AM (GMT+7)

     Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

      Căn cứ thông báo số 05/TB-CTSV ngày 04/06/2020 về việc tổng hợp kết quả ngày công tác xã hội dành cho sinh viên Đại học 2016 và Cao đẳng 2017;

      Nhà trường thông báo kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội trong toàn khóa học của sinh viên hệ Đại học khóa 2015 và Cao đẳng khóa 2016 tính đến tháng 06/2018 như sau:

  1. Sinh viên xem danh sách tổng hợp ngày CTXH đã thực hiện bên dưới.
  2. Những trường hợp đã nộp hồ sơ nhưng cần bổ sung hồ sơ để được công nhận (trong phần ghi chú danh sách tổng hợp) ngày CTXH do thiếu minh chứng, hoặc có khiếu nại, thắc mắc về ngày CTXH, hạn chót bổ sung minh chứng và nộp đơn khiếu nại từ ngày 03/08 đến 17h00 ngày 14/08/2020.
  3. Những cá nhân sinh viên chưa hoàn thành số ngày CTXH theo quy định vui lòng tổng hợp hồ sơ và nộp về cho Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 03/08/2020 đến 14/08/2020.

    Trân trọng!

Sinh viên xem danh sách tại đây:

Khoa Cơ khí

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa công nghệ thực phẩm

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật