Mã Trường

Mã Trường

Quy Định Công Tác SV

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Cập nhật 14/09/2021 - 09:37:21 AM (GMT+7)

Hướng dẫn nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí tại địa phương (Theo Nghị định Số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 – Nghị định về quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo)

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ

- Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học giáo dục đại học văn bằng thứ nhất mồ côi, không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại điều 5, Nghị định 20/2021/NĐ-CP

- Sinh viên khuyết tật.

- Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ

1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

- Sinh viên là con cán bộ công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

III. HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu khai giảng năm học, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học phải làm đơn có xác nhận của nhà trường gửi về Phòng Lao động - Thương binh và xã hội (phụ lục VII, phụ lục VIII – Kèm theo nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ).


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật