Mã Trường

Mã Trường

Quy Định Công Tác SV

Quy định Tổ chức thực hiện Chương trình Công tác Xã hội cho sinh viên hệ chính quy

Cập nhật 30/07/2009 - 05:07:40 PM (GMT+7)
Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-DSG-CTHSSV ngày 27/7/2009 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Quy định được áp dụng cho sinh viên từ khóa 2009 trở đi, sinh viên các khóa trước, nhà trường vận động, khuyến khích tham gia.

Sinh viên phải tích lũy số ngày tình nguyện, công tác xã hội trong toàn khóa học, trước thời hạn xét tốt nghiệp.

Các quy định cụ thể sinh viên cần đọc kỹ tập tin đính kèm.

Tải về Quyết định ban hành Quy định Tổ chức thực hiện Chương trình Công tác Xã hội.

Tải về Quy định Tổ chức thực hiện Chương trình Công tác Xã hội.

NMP


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật