Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo kết quả dự kiến thực hiện khai báo ngoại trú sinh viên các khóa năm học 2020-2021

Cập nhật 08/03/2021 - 10:35:19 AM (GMT+7)

Căn cứ theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

Thực hiện Thông báo số 228/TB-DSG-CTSV ngày 05 tháng 10 năm 2020 và Thông báo số 269/TB-DSG-CTSV ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc Khai báo thông tin Sinh viên nội – ngoại trú năm học 2020 – 2021, Nhà trường công bố kết quả dự kiến sinh viên thực hiện khai báo thông tin nội – ngoại trú năm học 2020 – 2021.

1. Đối với những sinh viên đã thực hiện:

- Lớp trưởng/ Bí thư các lớp liên hệ Văn phòng Khoa để nhận kết quả dự kiến và thông báo cho sinh viên lớp.

- Sinh viên xem kết quả thực hiện khai báo nội – ngoại trú năm học 2020 – 2021 tại Phòng Công tác Sinh viên, Văn phòng Khoa hoặc tại link bên dưới.

2. Đối với những sinh viên chưa thực hiện hoặc Sinh viên đã thực hiện nhưng có thay đổi về chỗ ở, Nhà trường triển khai thực hiện bổ sung như sau:

- Lớp trưởng các lớp liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) để nhận biểu mẫu, danh sách Sinh viên (file) và cho Sinh viên lớp khai báo bổ sung từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021;

- Cố vấn học tập đôn đốc những Sinh viên chưa thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác thông tin vào biểu mẫu, nộp lại cho lớp trưởng;

-  Lớp trưởng nhập thông tin vào biểu mẫu file excel, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, nộp lại Phòng Công tác Sinh viên (file cứng và file excel) chậm nhất vào ngày 31/03/2021;

Danh sách dự kiến thực hiện khai báo ngoại trú:

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật