Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Giáo trình dung sai lắp ghép và kĩ thuật đo lường

Giáo trình dung sai lắp ghép và kĩ thuật đo lường
  • Sách
  • Nguyễn Thị Xuân Bảy, Ninh Đức Tốn.
    Giáo trình dung sai lắp ghép và kĩ thuật đo lường / Nguyễn Thị Xuân Bảy / Ninh Đức Tốn 5ed.
    Hà Nội: Giáo dục, 2015.
    222 tr, hình vẽ, bảng.; 24 cm.
  • 9786040057501

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS