Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Quảng cáo theo phong cách Ogilvy

Quảng cáo theo phong cách Ogilvy
  • Sách
  • Nguyên Hồng, Ogilvy David.
    Quảng cáo theo phong cách Ogilvy / Nguyên Hồng / Ogilvy David ed.
    Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2017.
    315 tr, Hình ảnh.; 24 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS