Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Giáo trình quản trị nhân lực

Giáo trình quản trị nhân lực
  • Sách
  • Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân.
    Giáo trình quản trị nhân lực / Nguyễn Vân Điềm / Nguyễn Ngọc Quân 3ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2012.
    338 tr, 24 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS