Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo : Tư duy và công cụ

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo : Tư duy và công cụ
  • Sách
  • Nguyễn Đặng Tuấn Minh.
    Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo : Tư duy và công cụ / Nguyễn Đặng Tuấn Minh ed.
    Phụ nữ, 2017.
    Hình ảnh.; 24 cm.
  • 9786045644713

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS