Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Quản lý chất lượng*

Quản lý chất lượng*
  • Sách
  • Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan.
    Quản lý chất lượng* / Bùi Nguyên Hùng / Nguyễn Thúy Quỳnh Loan ed.
    Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2016.
    352 tr, Minh họa.; 24 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS