Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Quản trị dự án

Quản trị dự án
  • Sách
  • Trịnh Thùy Anh.
    Quản trị dự án / Trịnh Thùy Anh ed.
    Hà Nội: Nông nghiệp, 2013.
    295 tr, Minh họa.; 27 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS