Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Giáo trình quản lý dự án

Giáo trình quản lý dự án
  • Sách
  • Từ Quang Phương.
    Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương 7ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2017.
    326 tr, 20 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS