Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Database management systems

Database management systems
  • Sách
  • Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes.
    Database management systems / Ramakrishnan Raghu / Gehrke Johannes 3ed.
    Boston: McGRAW-HILL Education, 2003.
    xxii, 1065 tr, ill.; 24 cm.
  • 9780071231510

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS