Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến

Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến
  • Sách
  • Nguyễn Doãn Phước.
    Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến / Nguyễn Doãn Phước 2ed.
    Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2015.
    436 tr, hình vẽ, bảng.; 24 cm.
  • 9786049382826

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS