Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất trong xây dựng

Các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất trong xây dựng
  • Sách
  • Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Viết Minh.
    Các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích / Nguyễn Viết Minh ed.
    Hà Nội: Xây dựng, 2016.
    345 tr, hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786048219000

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS