Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí: Tập 2

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí: Tập 2
  • Sách
  • Trịnh Chất, Lê Văn Uyển.
    Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí: Tập 2 / Trịnh Chất / Lê Văn Uyển 14ed.
    Hà Nội: Giáo dục, 2016.
    231 tr, hình vẽ, bảng.; 27 cm.
  • 9786040065230

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS