Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết, bài tập và bài giải

Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết, bài tập và bài giải
  • Sách
  • Nguyễn Minh Kiều.
    Tài chính doanh nghiệp căn bản: Lý thuyết, bài tập và bài giải / Nguyễn Minh Kiều 4ed.
    Hà Nội: Tài chính, 2014.
    897 tr, 24 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS