Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn: Từ lý thuyết tới thực tiễn

Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn: Từ lý thuyết tới thực tiễn
  • Sách
  • Nguyễn Quyết Thắng.
    Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn: Từ lý thuyết tới thực tiễn / Nguyễn Quyết Thắng ed.
    Hà Nội: Tài chính, 2014.
    568 tr, 24 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS