Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Marketing hiện đại: Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam

Marketing hiện đại: Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam
  • Sách
  • Lưu Đan Thọ.
    Marketing hiện đại: Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ ed.
    Hà Nội: Tài chính, 2015.
    324 tr, 24 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS