Mã Trường

Mã Trường

Thông tin Hướng dẫn

Dùng Thử CSDL Business Insights: Global và Gale OneFile: Business

Cập nhật 21/04/2022 - 12:16:34 PM (GMT+7)
Dùng Thử CSDL Business Insights: Global  và Gale OneFile: Business
 
Thư viện xin gửi quý Thầy / Cô và bạn đọc thông tin dùng thử CSDL Business Insights: Global  và Gale OneFile: Business của NXB Gale. 
 
Thời gian dùng thử: từ nay đến ngày 31-5-2022.
Link và mật khẩu truy cập:

Access URL: https://link.gale.com/apps/menu?u=vnstu

Access code: awesome

 

* Hướng dẫn sử dụng (bản Tiếng Việt) và Title list (danh sách các tiêu đề) của 2 bộ CSDL . 

- Xem hướng dẫn SD: Hướng dẫn SD CSDL
- Xem DS các tiêu đề: BIG 2022ITBC 2022

- Xem Catalog: Catalog

 

* Ngoài ra, Thầy/Cô có thể tham khảo thêm video Tranning trong link dưới đây

- Business Insights: Global: https://support.gale.com/training/videos/big

- Gale OneFile: Business: https://support.gale.com/training/videos/itbc

 

Trân trọng cảm ơn,

Thư viện STU