Mã Trường

Mã Trường

Giới Thiệu

DANH SÁCH CÁC CSDL THƯ VIỆN ĐANG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG

Cập nhật 07/07/2022 - 03:55:41 PM (GMT+7)

 

1. WIPS GLOBAL

Link truy cập: https://www.wipsglobal.com/service/mai/main.wips 

Tài khoản truy cập như sau:

User ID: Cesti06
Password: cestihcm@79

----------------------------------------------------------------

2. PROQUEST

Link truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958

Tài khoản truy cập như sau:

User ID: stu
Password: stu

----------------------------------------------------------------

3. SPRINGER

Link truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://link.springer.com

User ID: stu
Password: stu

- Hướng dẫn: Click 

----------------------------------------------------------------

4. IEEE

Link truy cập: https://cesti.idm.oclc.org/login?url=https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

User ID: stuieee
Password: stuieee 

- Hướng dẫn: Click

----------------------------------------------------------------

5. TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH KH&CN

Link truy cập: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn

User ID: stu
Password: stu

- Hướng dẫn: Xem

- Danh mục: Xem

----------------------------------------------------------------

6. CSDL LIÊN KẾT  VỚI SỞ KH&CN TP. HCM

Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN đã được xây dựng và vận hành tại địa chỉ www.stinet.gov.vn. Hệ thống đã liên kết dữ liệu của 12 đơn vị (trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện) cùng với dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Thông tin Thống kê KH&CN. Dữ liệu của các đơn vị liên kết đã được cập nhật lên Hệ thống với hơn 145.000 tài liệu thư mục của 14 đơn vị, trong đó có hơn 15.000 tài liệu toàn văn của 10 đơn vị. Hệ thống cho phép người dùng truy cập tra cứu xem thông tin thư mục và toàn văn trực tuyến các kết quả nghiên cứu, luận văn, luận án, sách, tạp chí,… của 14 đơn vị liên kết trên Hệ thống. * Liên kết : www.stinet.gov.vn.

Link truy cập: www.stinet.gov.vn

----------------------------------------------------------------

7. EBOOK SACHWEB.COM

Link truy cập: https://sachweb.com/ebookthuvien/dhcongnghesaigon/

NXB Tổng hợp TP.HCM

----------------------------------------------------------------

8. THƯ VIỆN SỐ

- Liên kết: thuvienso.stu.edu.vn

- Đăng nhập:

    1. Giảng viên: Tên đăng nhập/mật khẩu = họ và tên viết liền không dấu

    2. Sinh viên: Tên đăng nhập = Mã số sinh viên / mật khẩu = ngày tháng năm sinh

- Hướng dẫn chi tiết: Click vào đây

----------------------------------------------------------------

Riêng CSDL Springer bạn đọc chỉ có thể xem toàn văn các tạp chí từ năm 1999 trở về sau.

- Danh mục tạp chí: Click vào đây 

Nếu có nhu cầu download, xem toàn văn các tài liệu, sách xuất bản năm 2006,2007,2009,2010,2011 và tài liệu trước năm 1999 vui lòng liên hệ Thư viện hoặc e-mail theo địa chỉ: thao.nguyenthanh@stu.edu.vn để được hỗ trợ. 
Trân trọng!