Mã Trường

Mã Trường

Thư Viện

Hướng dẫn tra cứu tại Thư viện STU (1)

Cập nhật 04/12/2013 - 05:26:03 PM (GMT+7)

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU

  • Tra cứu tài liệu giấy (sách, luận văn) :

Bạn đọc vào trang web thuvien.saigon-uni.edu.vn

 Giao diện trang chủ:

Giao diện trang chủ

 Tìm kiếm tài liệu:

Hướng dẫn

     Tìm đọc và mượn :

-         Đối với kho mở thì bạn đọc dựa vào thông tin xếp giá hình bên dưới:Chi tiết sách

và xem thêm hướng dẫn cụ thể có dán trên từng kệ để tìm sách.

-         Đối với luận văn thì sinh viên đăng ký với thủ thư tại quầy để nhận luận văn.

 

  • Tra cứu  tài liệu số:

-         Để sử dụng các sưu tập số Dspace của Thư viện độc giả phải truy cập tại phòng máy của Thư viện và đăng nhập vào địa chỉ: 192.168.1.192:8080/Dspace

Giao diện trang thư viện số

-         Mức độ sử dụng của từng bộ sưu tập phụ thuộc vào từng đối tượng độc giả.

-         Bạn phải tuân thủ các quy định của TV về việc sử dụng các sưu tập số trong Dspace và tuân thủ theo luật sở hữu trí tuệ

-         Có thể  tra cứu theo các hình thức : Tra cứu chung hay tra cứu trong từng sưu tập hoặc tra cứu liệt kê theo tác giả, nhan đề, chủ đề hay năm xuất bản. Cụ thể như sau :

 +  Nhập từ hay cụm từ muốn tìm vào ô tìm kiếm: nhan đề, tác giả, chủ đề (chức năng này tìm trong tất cả các sưu tập của Dspace).

+ Tra cứu chung thường cho kết quả rộng, có thể là tên sưu tập, tên tài liệu, tên tác giả.

+  Để hạn chế hay mở rộng kết quả tìm trong quá trình tìm nên sử dụng các toán tử kết hợp: And; Not; Or… và sử dụng dấu (“….”) để tìm chính xác kết quả hơn.

  • Click chọn vào nhan đề trên thanh công cụ để liệt kê toàn bộ tài liệu có trong Dspace theo nhan đề

Chọn tài liệu trực tiếp trên danh mục đã liệt kê hay theo danh mục từ A-Z để tìm tài liệu cần tìm

Nhập từ khoá nhan đề hay 1 nhan đề tài liệu vào ô tìm kiếm để tìm chính xác nhan đề cần tìm

  • Click chọn vào tác giả trên thanh công cụ để liệt kê tài liệu theo tác giả
  • Chọn tác giả trong danh mục tác giả để liệt kê tài liệu cần tìm của một tác giả nào đó
  • Sử dụng danh mục liệt kê tác giả theo ký tự từ A-Z để hạn chế phạm vi tìm kiếm
  • Có thể nhập tên tác giả vào ô tìm kiếm để tra tìm tài liệu chính xác của một tác giả.
  • Click chọn vào chủ đề trên thanh công cụ để liệt kê tài liệu theo chủ đề

Chọn chủ đề trong danh mục chủ đề để liệt kê tài liệu cần tìm trong chủ đề nào đó

Sử dụng danh mục liệt kê theo ký tự từ A-Z để hạn chế phạm vi tìm kiếm

Có thể nhập tên chủ đề vào ô tìm kiếm để tra tìm tài liệu theo theo một chủ đề nào đó

  • Click chọn vào thời gian trên thanh công cụ để liệt kê toàn bộ tài liệu có trong Dspace theo thời gian

Chọn tài liệu trực tiếp trên danh mục đã liệt kê theo năm.

  • Nhập năm vào ô tìm kiếm để tìm tài liệu theo năm cần tìm

Sử dụng bộ lọc tài liệu theo năm hay tháng chính xác.