Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Gửi: Sinh viên đang làm Bài Tốt nghiệp Đại học khóa 2005, Cao đẳng khóa 2006.

Cập nhật 24/06/2009 - 04:33:12 AM (GMT+7)
(không có)
Gửi: Sinh viên đang làm Bài Tốt nghiệp Đại học khóa 2005, Cao đẳng khóa 2006. 1.Đại học khóa 2005: - Ngày 25/7/2009 nộp LVTN và đến 17giờ cùng ngày là hết hạn nộp bài. - Bài nộp phải có đầy đủ chữ ký của thầy/cô hướng dẫn ở thuyết minh và bản vẽ. - Trong ngày 25 & 26/7/2009 sinh viên phải chuyển Luận văn tốt nghiệp đến thầy/cô giáo phản biện. - Trong ngày 30/7/2009 thầy/cô giáo nộp nhận xét cho khoa. - 14 giờ chiều thứ 7, ngày 1/8/2009 Hội đồng Bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp làm việc, kính mời tất cả sinh viên Đại học Khóa 2005 có mặt đông đủ và đúng giờ. 2.Cao đẳng Khóa 2006: - 17giờ ngày 25/7/2009 hết hạn nộp Bài thi tốt nghiệp. - 7giờ 30 sáng thứ 7, ngày 1/8/2009 Hội đồng bảo vệ Bài thi tốt nghiệp hệ cao đẳng Khóa 2006 bắt đầu làm việc. Kính mời sinh viên hệ cao đẳng Khóa 2006 có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật