Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Gửi: Sinh viên đang làm Luận văn Tốt nghiệp hệ Hoàn chỉnh Đại học Khóa 3.

Cập nhật 24/06/2009 - 04:31:19 AM (GMT+7)
(không có)

 

Gửi: Sinh viên đang làm Luận văn Tốt nghiệp hệ Hoàn chỉnh Đại học Khóa 3.

 

Để thực hiện thống nhất với kế hoạch toàn trường, khoa thông báo lịch làm việc giai đoạn cuối của LVTN như sau:

  • 17giờ thứ 2, ngày 3/8/2009 là thời hạn cuối cùng để nộp Luận văn Tốt nghiệp. Bài nộp phải có đầy đủ chữ ký của thầy/cô giáo hướng dẫn ở tất cả các bản vẽ và thuyết minh.

  • Sau khi đăng ký vào sổ “Nộp LVTN” và đóng dấu tên Trưởng khoa, LVTN được trả lại cho sinh viên. Trong ngày 3 và 4/8/2009 sinh viên phải chuyển cho thầy/cô giáo phản biện LVTN của mình.

  • Trong thứ 5, ngày 13/8/2009 thầy/cô giáo nộp nhận xét hướng dẫn và phản biện cho văn phòng khoa.

  • 7giờ sáng thứ 7, ngày 15/8/2009 các hội đồng Bảo vệ LVTN Khóa 3 Liên thông Đại học bắt đầu làm việc.

  • Kính mời toàn thể sinh viên Khóa 3 Liên thông Đại học đến dự đông đủ và đúng giờ.
Giới Thiệu STU