Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

LỊCH HỌC+LỊCH THI LỚP TIN HỌC DO ThS. PHẠM QUỐC LÂM DẠY

Cập nhật 23/06/2009 - 09:31:28 AM (GMT+7)
(không có)
 1. Tin học chuyên ngành 1 (Lý thuyết+thực hành), Lớp XD307-306-305, Lớp học vét:
   - Học ôn vào chiều thứ 7, ngày 27/6/2009 từ 15g00.
   - Thi vét vào tối thứ 7, ngày 4/7/2009 lúc 18g00. tại phòng máy B110.
 2. Tin học chuyên ngành 1 (Lý thuyết+thực hành), Lớp XD207-206-205:
   - Thi lại vào chiều thứ 7, ngày 4/7/2009, lúc:
         14g00: lớp XD207 thi, tại phòng máy B110
         15g30: lớp XD206-205-204 thi, tại phòng máy B110.
 3. Tin học 2, Tin học 3, Tin học 4, (Lý thuyết+thực hành), hệ cao đẳng KTCT tất cả các khóa, thi lại vào chiều thứ 7, ngày 4/7/2009, lúc 15g30, tại phòng máy B110.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật