Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

V/v làm lại các môn Đồ án, Thực hành hệ HCĐH khoá 308.307.306

Cập nhật 23/01/2010 - 11:32:22 AM (GMT+7)
(không có)

Sinh viên còn nợ môn học của HK1 khoá 308.307.306 hệ HCĐH liên hệ giáo viên hướng dẫn để nhận bài làm.

Đồ án Bê tông 2 - Giáo viên hướng dẫn ThS. Trần Công Lai : 0989.506.629

TH Cơ học kết cấu 2 - Giáo viên hướng dẫn ThS. Trần Tấn Quốc : 0903.663.782

TH Móng trên nền đất yếu - Giáo viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Quang Huy : 0903.809.565


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật