Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lịch bảo vệ các môn Đồ án do Thầy Cường hướng dẫn_Học kỳ 1_Năm học 2023-2024

Cập nhật 26/12/2023 - 04:38:14 PM (GMT+7)

 

1. ĐỒ ÁN BTCT1 VÀ ĐỒ ÁN BTCT2:

8h30 thứ 4, ngày 27 tháng 12 năm 2023 tại Văn phòng khoa Khu thí nghiệm.

2. ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CTDD:

13h30 thứ 5, ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Văn phòng khoa Khu thí nghiệm.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật