Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lịch duyệt ĐA Nền móng_Học kỳ 1_Năm học 2023-2024_Thầy Hoan hướng dẫn

Cập nhật 20/10/2023 - 11:13:42 PM (GMT+7)

Danh sách sinh viên đăng ký nhận đề tài ĐA Nền móng: Xem chi tiết tại đây

Thầy Hoan duyệt bài các buổi sau:

-Thứ 7 ngày 21/10 (ca2): C403 -Thứ 7 ngày 28/10 (ca2): C403

-Thứ 7 ngày 03/11 (ca2): C403 -Thứ 7 ngày 10/11 (ca2): C403

-Thứ 7 ngày 17/11 (ca2): C403


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật