Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Khai giảng lớp Tiếng Nhật Khóa 1 tại STU (ngày 02/10/2023 và 03/10/2023)

Cập nhật 04/09/2023 - 11:42:50 PM (GMT+7)

Tổng số tiết học trong khóa là: 4 tiết/buổi x 3 buổi/tuần x 4 tuần/tháng x 11 tháng = 528 tiết.
Tỷ giá hiện nay, 1 yên = 170 VND. Như vậy, nếu đóng trọn gói học phí 1 lần sẽ là 14.450.000 đồng; nếu đóng thành 2 đợt thì số tiền mỗi đợt là 7.650.000 đồng.
Học phí bình quân cho mỗi tiết học: 14.450.000/528 = 27.367 đồng/tiết.

Học viên đăng ký học tại đây:
http://daotao1.stu.edu.vn/DKHE/?gidzl=PPSlBdPkOKnkYoOXTdDaJ6EFAYziSMnDUO9xT3fvF1eZWInoO2jZIYBL9IXdAceLTO0fUc8XotPRTcfeJ0

Để biết thêm thông tin và để được hỗ trợ đăng ký học, học viên vui lòng liên hệ Văn phòng khoa KTCT (Phòng C121, tòa nhà C, 180 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, Tp.HCM).
Người phụ trách: cô Nguyễn Thị Lệ Thi (giờ hành chánh, từ thứ hai đến thứ sáu).
ĐT: +84(0) 28 38 50 5520 - ext 220 hoặc +84(0) 28 38 521 069


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật