Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Nộp và bảo vệ Đồ án Kết cấu thép 2

Cập nhật 04/01/2010 - 09:58:43 AM (GMT+7)
(không có)

Các bạn sinh viên khoá sau:

- Chính qui: XD204, XD205

- Liên thông: XD307, XD306, XD305

Nộp và bảo vệ Đồ án Kết cấu thép 2 (do thầy Tạ Trung Hậu hướng dẫn) tại Khoa KTCT vào lúc 9h ngày 10/1/2010

- Lớp Liên thông XD308.1+2 sẽ bảo vệ lúc 9h ngày 17/1/2010.

- Lớp chính quy XD206 sẽ bảo vệ vào lúc 9h ngày 31/1/2010.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật