Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lịch duyệt lần cuối và bảo vệ ĐA BTCT2 LỚP L21_XD01 & làm lại-Thầy Nguyễn Duy Cường

Cập nhật 23/06/2022 - 10:35:52 AM (GMT+7)

LỊCH DUYỆT LẦN CUỐI VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT2

LỚP L21_XD01 VÀ LÀM LẠI

GVHD: NGUYỄN DUY CƯỜNG

 

 

- LỊCH DUYỆT LẦN CUỐI: ONLINE LÚC 19H00 THỨ 6, NGÀY 01.07.2022

ID: 2556816296

PW: 008343

 

- LỊCH BẢO VỆ: 13H00 THỨ 7, NGÀY 09.07.2022 TẠI VĂN PHÒNG KHOA KTCT


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật