Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lịch bảo vệ ĐA Bê tông cốt thép 1-Thầy Trần Công Lai hướng dẫn-HK2_NH 2021-2022

Cập nhật 22/06/2022 - 08:27:17 AM (GMT+7)

Tất cả sinh viên làm đồ án Bê tông cốt thép1 với thầy Trần Công Lai bảo vệ đồ án vào

Địa điểm: Văn phòng 2 của Khoa (kế bên căn-tin)

Thời gian: 8g00 sáng thứ 4_ ngày 29/6/2022


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật