Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Đề ĐA Bê tông cốt thép 1-Thầy Nguyễn Duy Cường- Học kỳ 2_Năm học 2021-2022

Cập nhật 17/03/2022 - 09:02:06 AM (GMT+7)

Thầy Cường hướng dẫn ĐA Bê tông cốt thép 1 cho sinh viên các lớp:

D20_XD02 + D19_XD + D18_XD + D15_XD + C18_XD

Sinh viên xem chi tiết Đề bài tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật