Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo bảo vệ ĐA Bê tông cốt thép 2 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022

Cập nhật 14/01/2022 - 03:05:54 PM (GMT+7)

Sinh viên nộp bài gồm 2 file pdf:
  + File 1: Thuyết minh (Tên file: Nguyen Van A-TM)
  + File 2: Bản vẽ (Tên file: Nguyen Van A-BV)
- Gửi mail cho thầy: tranconglai@gmail.com
- Nộp bài trước 17h ngày 22/01/2022
- Bảo vệ: 8g ngày 23/01/2022.
* Thông tin phòng zoom (pw và id) để bảo vệ: sẽ thông báo trên group zalo đồ án BTCT2.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật