Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Đề ĐA Nền móng, Thầy Hà Công Huy hướng dẫn, HK 1 _ NH 2021-2022

Cập nhật 20/10/2021 - 01:42:46 AM (GMT+7)

Sinh viên làm ĐA Nền móng Nhóm 2_D16_XD+D17_XD+D18_XD+D19_XD do Thầy Hà Công Huy hướng dẫn xem chi tiết đề tại đây.

Lịch duyệt bài Thầy sẽ thông báo sau.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật