Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo Giáo viên phản biện và Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp HK2 NH20-21

Cập nhật 23/08/2021 - 04:31:37 AM (GMT+7)

Sinh viên phải sử dụng mail trường đã tạo với cấu trúc mssv@student.stu.edu.vn để nộp và bảo vệ ĐATN. Trường hợp sinh viên  quên pass có thể nhắn vào zalo 0902992306, để Phòng Đào Tạo  reset lại.

- Danh sách phân công Giáo viên phản biện hệ ĐH: tại đây

- Danh sách phân công Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp hệ ĐH: tại đây

- Danh sách phân công Giáo viên phản biện hệ LTĐH: tại đây

- Danh sách phân công Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp hệ LTĐH: tại đây

Riêng sinh viên hệ Cao đẳng là Hội đồng 7


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật