Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

LỊCH BẢO VỆ NHÓM ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP   ĐẠI HỌC HKI 2020-2021 GVHD: TH. S HUỲNH THANH VŨ

Cập nhật 18/01/2021 - 04:12:10 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ NHÓM ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP  

ĐẠI HỌC HKI 2020-2021

GVHD: TH. S HUỲNH THANH VŨ (ĐT: 090 669 2035)

  • Ngày bảo vệ: Thứ bảy ngày 23/01/2021 bắt đầu lúc 8h00 ->…tại Văn phòng Khoa.
  • Yêu cầu:
    • Khi đi bảo vệ: nộp bản thuyết minh tính toán A4 và bản vẽ A1 (đem theo máy tính, bút viết).
    • Chuẩn bị trước khi bảo vệ: ôn tập lại những kiến thức trong quá trình làm đồ án.

Giới Thiệu STU