Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lịch bảo vệ đồ án Thiết kế Công trình dân dụng - GVHD: ThS. Trần Tấn Quốc

Cập nhật 07/12/2020 - 01:19:33 AM (GMT+7)

Tất cả sinh viên đã nộp bài đồ án TKCTDD cho thầy Quốc sẽ bảo vệ đồ án TKCTDD vào lúc 15g ngày thứ năm 10/12/2020 tại Phòng C801.

Sinh viên vào trường nhớ mang khẩu trang, khử khuẫn, đo nhiệt, khi vào phòng ngồi riêng một bàn.

Để bảo vệ đồ án, sinh viên nên mang theo tài liệu môn học BTCT, TKCTDD và máy tính cầm tay.

Chú ý, phải đến đúng giờ. SV đi trễ không được bảo vệ.

Trân trọng.


Giới Thiệu STU