Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC CƠ HỌC 2021

Cập nhật 27/11/2020 - 08:14:03 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC CƠ HỌC 2021

Thông báo số 1

Văn phòng khoa Kỹ thuật Công trình xin trân trọng thông báo đến tất cả sinh viên các lớp D17_XD, D18_XD, D19_XD, D20_XD thuộc khoa Kỹ thuật Công trình có nguyện vọng tham dự lớp ôn tập để vào đội tuyển dự thi OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2021 các môn:

  1. Cơ học đất,
  2. Sức bền vật liệu,
  3. Cơ học kết cấu,
  4. UDTH trong Cơ kết cấu,
  5. UDTH trong Sức bền vật liệu.

đăng ký tại Văn phòng khoa vào giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 6

(Sáng:7g30-11g30, Chiều:13g30-17g).

Hạn chót đăng ký: ngày 31-12-2020

 

Thông tin liên hệ:

Văn phòng khoa Kỹ thuật Công trình

Phòng C121

Số điện thoại: 02838 521 069

 

Văn phòng khoa KTCT, Ngày 27/11/2020

P.TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

ThS. Trần Tấn Quốc


Giới Thiệu STU