Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Sinh viên làm Đồ án Thi công 1,2 do ThS. Phạm Trường Giang hướng dẫn

Cập nhật 24/11/2020 - 12:32:54 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Sinh viên do thầy Phạm Trường Giang hướng dẫn đồ án Thi công 1,2 chưa có chữ ký duyệt bài của thầy Giang thì 9h sáng t4 ngày 25/11/2020 vào trường gặp thầy Giang để ký duyệt bài, bạn nào không có chữ ký của thầy Giang sau ngày 25/11 thì đình chỉ làm đồ án Thi công 1,2.

Trân trọng.


Giới Thiệu STU