Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN NỀN MÓNG (NHÓM 2 + NHÓM BỔ SUNG)

Cập nhật 03/11/2020 - 08:25:48 AM (GMT+7)

GVHD:      TS. Phan Thiệu Huy

 

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

(NHÓM 2 + NHÓM BỔ SUNG)

 

Môn học:   Đồ Án Nền Móng

GVHD:      TS. Phan Thiệu Huy

Lớp:           Nhóm 2 (D18-XD02 & Nhóm HL, BS)

Địa điểm duyệt bài: Phòng Giảng Viên 2 – Khoa KTCT (kế bên Căn-tin trường)

Thời gian: Sáng thứ 3 & thứ 5: 9g00 – 11g30

                   Bắt đầu từ ngày: 03/11/2020 đến ngày 8/12/2020

 

Yêu cầu:

+ Xem danh sách: STT, MSSV, họ tên theo nhóm đính kèm với thông báo này.

+ Photocopy hoặc chụp lại đề bài đã niêm yết và phổ biến trên lớp.

+ Sinh viên tự liên hệ phòng Photocopy ALO của trường để mua tài liệu địa chất theo mã đề đính kèm.

+ Sinh viên vắng mặt từ lần thứ 3 trở lên và sinh viên không hoàn thành đầy đủ các yêu cầu thiết kế của đồ án nầy sẽ không được tham gia bảo vệ cuối kỳ.

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG

DANH SÁCH

DANH SÁCH BỔ SUNG

 

                                                                  


Giới Thiệu STU