Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Đồ án BTCT2 lớp D15XD0102 làm lại & D18XD02 - GVHD: ThS. Nguyễn Duy Cường

Cập nhật 22/10/2020 - 12:41:16 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT II

Lớp: D15 học lại & D18_XD02

GVHD: ThS. Nguyễn Duy Cường (0919 403 654)

 

Giao đề: Các bạn vào địa chỉ mail để tải đề bài về làm:

Email : stu_ktct@yahoo.com

Pass word: DAlvtn2017 ( viết tắt của “Đồ án luận văn tốt nghiệp 2017”)

          Đề bài đồ án có tên là 1 - S: nghĩa là lấy file kiến trúc số 1, chọn lấy một mặt bằng sàn tầng nào có nhiều tầng giống nhau, sau đó bố trí mặt bằng kết cấu và chọn sơ bộ kích thước tiết diện các cấu kiện, riêng cột chọn kích thước cho tầng dưới cùng và thiết kế hoàn chỉnh (có thống kê cốt thép) sàn tầng đó, tức là thiết kế và vẽ hoàn chỉnh kết cấu sàn.

Phần bản vẽ khổ A3: mặt bằng kết cấu dầm sàn, mặt bằng lưới cột tầng dưới cùng; mặt bằng bố trí thép sàn và ít nhất 2 mặt cắt sàn.

2. Tương tự, nếu đề có tên 1 – D: nghĩa là lấy file kiến trúc số 1, chọn lấy một mặt bằng sàn tầng nào có nhiều tầng giống nhau, sau đó bố trí mặt bằng kết cấu và chọn sơ bộ kích thước tiết diện các cấu kiện, riêng cột chọn kích thước cho tầng dưới cùng và thiết kế hoàn chỉnh (có thống kê cốt thép) các dầm trong tầng đó, tức là thiết kế và vẽ hoàn chỉnh kết cấu các dầm.

Phần bản vẽ khổ A3: mặt bằng kết cấu dầm sàn, cột; mặt cắt dọc, ngang các dầm…

Ghi chú:

Khi sơ bộ tiết diện cột tầng dưới cùng, nếu trong đề có mặt cắt, hoặc mặt đứng có ghi số tầng cụ thể thì làm theo số tầng có trong đề. Nếu trong đề không có mặt cắt, hoặc mặt đứng thì chọn công trình có 9 tầng để sơ bộ tiết diện cột.

Trình bày:

Đính bản vẽ (kiến trúc, kết cấu) vào sau thuyết minh và đóng thành tập A4.
Thuyết minh có thể viết tay hoặc đánh máy, rõ ràng, sạch đẹp.

Lịch duyệt bài và bảo vệ đồ án: (PHÒNG SẼ THÔNG BÁO SAU)

 

+ Lúc 7h30, Thứ 4, ngày 28-10-2020: Duyệt nội dung: Chọn phương án kết cấu dầm sàn hợp lý. Tính toán và chọn sơ bộ tiết diện cho phương án kết cấu được bố trí. Thiết lập mặt bằng kết cấu dầm sàn, lưới cột tầng trệt.

 

+ Lúc 7h30, Thứ 4, ngày 04-11-2020: Duyệt nội dung:

 

Đối với đề tài thiết kế sàn: Tính toán và thiết kế sàn (Sơ đồ tính; Xác định tải trọng; Tính toán nội lực; Tính toán cốt thép; Kiểm tra võng sàn)

Đối với đề tài thiết kế dầm: Tính toán và thiết kế hệ dầm (Sơ đồ tính; Xác định tải trọng; Tính toán nội lực; Tính toán cốt thép)

 

+ Lúc 7h30, Thứ 4, ngày 11-11-2020: Duyệt nội dung:

Đối với đề tài thiết kế sàn: Bố trí cốt thép sàn, thống kê thép

Đối với đề tài thiết kế dầm: Bố trí cốt thép dầm, thống kê thép

 

+ Lúc 7h30, Thứ 4, ngày 25-11-2020: Duyệt nội dung: Thuyết minh và bản vẽ thiết kế

 

- Duyệt bài tối thiểu 02 lần mới được bảo vệ.

- Bảo vệ dự kiến lúc 09h30, Thứ 4, ngày 09-12-2020 tại văn phòng khoa KTCT.

 

ĐỀ DA BTCT2 LOP C16XD01

ĐỀ DA BTCT2 LOP D15XD02_BS

DA BTCT2 LOP D15XD0102

ĐỀ DA BTCT2 LOP D18XD02

 

 

NGÀY RA ĐỀ 21/10/2020


Giới Thiệu STU