Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Phân công giáo viên hướng dẫn LVTN học kỳ 1 năm học 2020-2021

Cập nhật 05/10/2020 - 12:50:29 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

------

Về việc: làm Luận văn tốt nghiệp đợt từ 5/10/2020 đến 16/01/2021  

Kính gửi: Quí thầy, cô và sinh viên làm Luận văn tốt nghiệp

Ban chủ nhiệm khoa Kỹ Thuật Công trình trân trọng thông báo:

  1. Thời gian thực hiện Luận văn tốt nghiệp từ 05/10/2020-16/01/2021: 15 tuần
  2. Tuần lễ 5/10/2020-11/10/2020: sinh viên duyệt đề tài với giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp và đăng ký đề tài cho khoa.
  3. Từ 23/11/2020 đến 29/11/2020: sinh viên nộp phiếu xác nhận tiến độ của giáo viên hướng dẫn cho khoa để kiểm tra tiến độ thực hiện 50% khối lượng Luận văn tốt nghiệp.
  4. Thứ 6, ngày 15/01/2021: sinh viên nộp Luận văn tốt nghiệp, không gia hạn.
  5. Từ 18/01/2021 đến 21/01/2021: thầy, cô chấm phản biện.
  6. 8 giờ Thứ 6, ngày 22/01/2021: Hội đồng chấm tốt nghiệp.

Các mốc thời gian sau đây sinh viên cần ghi nhớ:

  1. Thứ 2, ngày 12/10/2020 là ngày cuối nộp “Đăng ký đề tài” cho khoa.
  2. Thứ 2, ngày 30/11/2020 hết hạn kiểm tra 50% giữa kỳ.
  3. Thứ 6, ngày 15/01/2021 nộp bài thi tốt nghiệp, không gia hạn.
  4. Thứ 6, ngày 22/01/2021 bảo vệ Luận văn tốt nghiệp.

                                                                                                         TP.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2020

                                                                                               P. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                              (đã ký)

ThS. Trần Tấn Quốc

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

 


Giới Thiệu STU