Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

BCN Khoa KTCT triệu tập tất cả các sinh viên thuộc nhóm đối tượng sau

Cập nhật 22/09/2020 - 02:57:29 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

 BCN Khoa KTCT triệu tập tất cả các sinh viên thuộc nhóm đối tượng sau đây:

  1. Sinh viên đang làm LVTN học kỳ 2 năm 2019-2020;
  2. Sinh viên đã đăng ký làm đồ án môn học Thiết kế công trình dân dụng học kỳ 1 năm học 2020-2021

Đến tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề với các nội dung sau:

  1. Kỹ thuật chống thấm công nghệ Việt;
  2. Trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho việc thực hiện LVTN và đồ án Thiết kế Công trình dân dụng

Thời gian và địa điểm: 8g00-11h30 Thứ Bảy, ngày 26/9/2020 tại hội trường B – ĐH Công nghệ SG

Vì mục tiêu nâng cao chất lượng LVTN và đồ án môn học, BCN khoa yêu cầu tất cả các sinh viên thuộc 2 nhóm đối tượng trên đây phải có mặt, mọi lý do vắng mặt không được chấp nhận.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật