Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

SV cao đẳng và ĐH đang làm đồ án Thi công 1 (Kỹ thuật thi công), đồ án Thi công 2 (Tổ chức thi công)

Cập nhật 13/08/2020 - 04:07:51 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

SV cao đẳng và ĐH đang làm đồ án Thi công 1 (Kỹ thuật thi công), đồ án Thi công 2 (Tổ chức thi công) các nhóm do thầy Giang, Hiếu, Hoan hướng dẫn. Nếu chưa nộp và bảo vệ Đồ án thì tập trung nộp và bảo vệ lần cuối vào 13g chiều thứ bảy 15/8 tại VP khoa. Đt thầy Giang 090 789 4638; 093 603 4267; 094 982 6596"


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật