Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ BTCT1 và KCT - GV: Huỳnh Thanh Vũ

Cập nhật 04/08/2020 - 04:01:55 AM (GMT+7)

Thông báo lịch bảo vệ BTCT1 và KCT

LỊCH BẢO VỆ NHÓM ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 -D18_XD

GVHD: TH.S HUỲNH THANH VŨ (ĐT: 090 669 2035)

 • Ngày bảo vệ: Thứ bảy ngày 08/08/2020 bắt đầu lúc 8h30 ->…tại Văn phòng Khoa
 • Yêu cầu:
  • Khi đi bảo vệ: nộp bản thuyết minh tính toán A4 và bản vẽ A1 (đem theo máy tính, bút viết)
  • Chuẩn bị trước khi bảo vệ: ôn tập lại những kiến thức trong quá trình làm đồ án

----------------------------------------------------------------------------------------------

LỊCH BẢO VỆ NHÓM ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP -D17_XD

GVHD: TH.S HUỲNH THANH VŨ (ĐT: 090 669 2035)

 • Ngày bảo vệ: Thứ bảy ngày 15/08/2020 bắt đầu lúc 13h30 ->…tại Văn phòng Khoa.
 • Yêu cầu:
  • Khi đi bảo vệ: nộp bản thuyết minh tính toán A4 và bản vẽ A1 (đem theo máy tính, bút viết).
  • Chuẩn bị trước khi bảo vệ: ôn tập lại những kiến thức trong quá trình làm đồ án.

Giới Thiệu STU