Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Sinh viên làm đồ án Nền móng do thầy Hà Công Huy hướng dẫn

Cập nhật 03/08/2020 - 08:51:35 AM (GMT+7)

Sinh viên làm đồ án Nền móng do thầy Hà Công Huy hướng dẫn, SV nộp bài tại Khoa Kỹ thuật Công trình vào ngày 10/8/2020.
Gửi file thuyết minh và bản vẽ định dạng PDF qua email: huy.hacong@stu.edu.vn

Lưu ý: Thuyết minh đóng kèm bản theo dõi quá trình sửa bài hàng tuần và email cũng gồm nội dung bản theo dõi này


Giới Thiệu STU