Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Đề ĐA Nền móng Lớp D15_XD01+02+03, D16_XD01, C16_XD01-Thầy Hà Công Huy hướng dẫn

Cập nhật 15/06/2020 - 01:26:01 AM (GMT+7)

Sinh viên do Thầy Hà Công Huy hướng dẫn ĐA Nền Móng sẽ gặp Thầy hướng dẫn vào:

Thời gian: 17g45 đến 18g30

Địa điểm: Văn phòng khoa

Thời gian áp dụng từ 15/06/2020, trong vòng 6 tuần

Sinh viên bắt buộc phải có mặt tham gia buổi hướng dẫn 5 lần được Giáo viên hướng dẫn ký duyệt thì mới được phép bảo vệ đề án.

ĐỀ ĐA NỀN MÓNG: Sinh viên xem tại đây

 


Giới Thiệu STU