Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Tổng kết Thực tập tốt nghiệp

Cập nhật 11/06/2020 - 09:48:25 AM (GMT+7)

Ban chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Công trình trân trọng thông báo với tất cả sinh viên đang tham dự đợt Thực tập tốt nghiệp từ ngày 25/5/2020 đến 21/6/2020 các thông tin sau:

Tổng kết Thực tập tốt nghiệp

  1. Triệu tập tất cả sinh viên đang TTTN về tham dự buổi tổng kết TTTN  do khoa KTCT tổ chức vào lúc 14g thứ Ba ngày 16/6/2020 tại phòng 801C
  2. Nội dung tổng kết TTTN gồm có:
  1. Giao lưu học hỏi với chuyên gia kỹ sư công trường về các kiến thức thực tiễn công trường.
  2. Giải đáp thắc mắc cho sinh viên về các phương pháp thi công mới.
  3. Giải đáp thắc mắc về nội dung LVTN.
  1. Yêu cầu tham dự đợt sinh hoạt này là bắt buộc với tất cả sinh viên, không được vắng mặt.

Giới Thiệu STU